Czym jest outsorcing BHP?


Każde przedsiębiorstwo niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej ma bezwzględny obowiązek zapewnienia swoim pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy na najwyższym poziomie. Wszystkie zasady są dokładnie zapisane w kodeksie pracy, niemniej ze względu na coraz częstsze pojawianie się nieprawidłowości przedsiębiorstwa są regularnie kontrolowane. Taką kontrolą zajmuje się nadzór BHP, który dokładnie sprawdza warunki pracy na każdym stanowisku. Czym zatem zajmuje się nadzór BHP?

Najprościej rzecz ujmując – nadzór BHP dba o przestrzeganie wszystkich praw i zasad zapisanych w kodeksie pracy. Dzięki tym kontrolom zmniejszyła się ilość przypadków, w których to pracownicy doznawali urazów w czasie wykonywania pracy. Prawidłowa higiena i pracy i bezpieczeństwo jest bardzo ważne szczególnie dla osób pracujących na wysokościach lub w obecności środków chemicznych zagrażających życiu i zdrowiu człowieka. Ponadto bardzo często kontrolowane są również firmy w których to zatrudnione są kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, a także osoby nieletnie i niepełnosprawne. Zazwyczaj kontrole są przeprowadzane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właścicielem lub przedstawicielem danej firmy. To rozwiązanie jest stosowane ze względu na konieczność przygotowania i skompletowania przez firmę niezbędnej dokumentacji, która również zostanie sprawdzona. Pojawiają się także sytuacje, w których to taka kontrola może być niezapowiedziana – jest to skutek otrzymania przez nadzór informacji o rażącym naruszeniu zasad i bezpieczeństwa pracowników.

Równie częstą kontrolą jest outsorcing BHP, który najczęściej dotyczy działu księgowości, prawnego itp. Najczęściej kontrolowane są przedsiębiorstwa z branży marketingu, e-commerce, a także w małe punkty gastronomiczne, salony kosmetyczne i fryzjerskie, SPA, kawiarnie i restauracje. Należy również wspomnieć, że outsorcing BHP jest przeprowadzany wyłącznie w przedsiębiorstwach, w których zatrudnionych jest maksymalnie 100 pracowników.