Szkolenia BHP w Polsce: dla firm i pracowników


Dlaczego szkolenie BHP jest ważne?

Ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy (BHP) została uchwalona w 1986 roku w celu ochrony pracowników przed zagrożeniami dla zdrowia w pracy. Ustawa określa ramy zapobiegania, ograniczania i eliminowania zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy. Zapewnia również, że pracodawcy zapewniają swoim pracownikom odpowiednie informacje, instrukcje, nadzór, szkolenia i badania lekarskie. Jest to ważne, ponieważ zapewnia, że pracownicy nie są narażeni na wszelkiego rodzaju zagrożenia w miejscu pracy.

Co pracownicy powinni wiedzieć o zdrowiu pracy w Polsce?

Pracownicy powinni wiedzieć, że polskie prawo zobowiązuje pracodawców do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Powinni również wiedzieć, że mają prawo do pracy w bezpiecznym miejscu pracy i mogą odmówić pracy niebezpiecznej. W Polsce bezpieczeństwo pracowników reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 29 lipca 1974 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy („Ustawa”), która implementuje prawo Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ustawa określa ogólne obowiązki opieki nad pracodawcami, pracownikami, osobami prowadzącymi działalność na własny rachunek, przedstawicielami związków zawodowych lub innych organizacji reprezentujących pracowników w rokowaniach zbiorowych z pracodawcą oraz każdą inną osobą, na której ciąży obowiązki wynikające z ustawy. Ogólne obowiązki opieki obejmują:

– udzielanie informacji o zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą;
– udzielanie informacji o środkach ochrony zdrowia;
– wdrażanie środków w celu wyeliminowania

Jak wybrać najlepszego dostawcę szkoleń BHP dla swojej firmy?

Wybór odpowiedniego dostawcy szkoleń BHP Poznań dla Twojej firmy to trudne zadanie. Jest wielu dostawców oferujących różne rodzaje szkoleń i trudno jest stwierdzić, który z nich będzie najlepszy dla Twojej firmy.

Pierwszym krokiem w wyborze najlepszego dostawcy jest ustalenie, jakiego rodzaju szkolenia potrzebujesz. Chcesz szkolić pracowników w zakresie ich umiejętności bezpieczeństwa lub chcesz wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem? Jeśli potrzebujesz przeszkolić pracowników, lepiej znaleźć dostawcę, który specjalizuje się w tego typu szkoleniach. Jeśli jednak szukasz kompleksowego systemu zarządzania BHP, lepiej jest znaleźć dostawcę, który oferuje tę usługę, a także inne usługi, takie jak doradztwo i inspekcje BHP.

BHP Poznań: www.bhp-prometeo.pl